Aplikace vznikala v letech 2014 až 2015 jako hlavní výstup bakalářské práce na katedře Geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V databázi jsou sledovaná prostorová data, která jsou dostupná pro Českou republiku. Sběr těchto dat probíhá pro celé území našeho státu, ale nemusí ho pokrývat celé. Sledovaná data jsou dále taková, jejichž aktualizace probíhá víceméně pravidelně a sběr je legislativně ukotven.

Na tomto webu je možné najít informace o vzniku a původu sledovaných dat, o současné podobě (reprezentace, měřítko, obsah dat), a také o distribuci a jejích podmínkách. Nakonec lze najít také znalosti a těchto datech.

U každé datové sady je tedy sledován název, který je zároveň hyperlink na úvodní stránku dat; jejich zařazení do kategorie; měřítko, ve kterém jsou data poskytována; zda se jedná o vektorová nebo rastrová data; EPSG kódy, což jsou kódy z celosvětové databáze příslušící všem souřadnicovým systémům; odkazy na mapový portál nebo ukázku ke stažení; garanta dat; odkaz na podmínky poskytování na webu garanta; typ licence, která říká obecným způsobem, jak se k datům dostaneme a jak s nimi můžeme nakládat; formáty, ve kterých jsou data poskytována; instituce, které přispívají sběru dat; typy webových služeb, které jsou pro data dostupné, a zároveň odkaz na ně; popis dat; obsah dat; historie a aktualizace dat; znalosti o datasetu od experta; případná příslušnost datové sady do oblasti dat spravovaných dle směrnice INSPIRE; a nakonec časová značka vložení nebo poslední editace záznamu.

Návštěvník má možnost možnost volby ze čtyřech základních položek menu. První je přesměrování na úvodní stranu. Druhou položkou se dostane na výpis všech záznamů z vybrané tabulky. Další nabídkou Výběr podle parametrů si uživatel volí charakteristiku dat, která chce zobrazit. Má zde možnost volby pomocí formuláře, který nabízí větší variabilitu, a pomocí průvodce, který umožňuje postupně skombinovat atributy Typ dat, Licence a Měřítko. Poslední položka je přihlášení.

Manuál na vyhledávání v aplikaci

Web o bakalářské práci

katedra_barva.png, 42kB